Menu

Aktualności

Komunikat w sprawie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Przypominamy o złożeniu potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do dn. 30 marca 2021 r.  (druk dostępny w zakładce rekrutacja lub w sekretariacie).

Proszę zapoznać się z instrukcją potwierdzania woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Sposoby potwierdzania woli 

Sposób 1. Złożenie druku w sekretariacie przedszkola.

Sposób 2. (skanowanie lub zrobienie zdjęcia)

  1. Pobierz druk potwierdzenia woli. Wydrukuj dokument wypełnij go odręcznie. Podpisz odręcznie czytelnym podpisem rodzica/rodziców (imię i nazwisko/imiona i nazwiska).
  2. Jeżeli nie masz drukarki i nie możesz wydrukować dokumentu sporządź dokument odręcznie, dbając aby zawierał wszystkie elementy zawarte we wzorze.
  3. Wypełniony druk zeskanuj lub zrób jego zdjęcie.
  4. Skan lub zdjęcie prześlij pocztą elektroniczną na adres e-mail  przedszkola: przedszkole@przedszkole-jelonek.pl

Sposób 2. (brak możliwości skanowania lub robienia zdjęć)

Jeżeli nie masz możliwości skanowania i robienia zdjęć wyślij wiadomość e-mail z potwierdzeniem woli przyjęcia na adres przedszkola: przedszkole@przedszkole-jelonek.pl .

Taki mail powinien zawierać wszystkie elementy zawarte we wzorze tego dokumentu. 

UWAGA! 

Użycie tej formy przekazania potwierdzenia woli jest możliwe wyłącznie, gdy adres e-mail, z którego wysyłano potwierdzenie jest taki, jak adres e-mail wskazany we wniosku kandydata, związane to jest z brakiem możliwości złożenia odręcznego podpisu.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.

  • autor: Joanna Wojtulska, data: 2021-03-25

Wróć

Odnośniki

Kontakt

Przedszkole Publiczne Jelonek w Papowie Toruńskim

ul. Warszawska 24, Papowo Toruńskie
87-148 Łysomice

Kontakt sekretariat: 
56 678 32 83
516 077 147

[obiekt mapy] Lokalizacja przedszkola na mapie