Menu

Ramowy plan dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3 letnich

6:30 – 8:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych . Prace porządkowo – gospodarcze.

8:00 – 8:30
Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne;

8:30 – 8:45
Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu

8:45 – 9:00
Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania;

9:00 – 9:30
Śniadanie;

9:30 – 11:15
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe iogrodnicze; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11:15 – 11:30
Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu;

11.30-12.00 Obiad;

12:00 – 13:00
Przygotowanie do odpoczynku. Poobiedni relaks.

13:00– 13:20
Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Przygotowanie do podwieczorku;

13:20 – 13:30
Czynności samoobsługowe. Podwieczorek;

13:30 –16:30
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy paluszkowe, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci;

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 4-5 letnich

6.30 – 8.00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem, liczeniem i pisaniem Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo – gospodarcze

8.00 – 8.30
Zabawy wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi;

8.30 – 9.00
Prace porządkowe . Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania. Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole;

9.30 – 11.30
Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11.30 – 12.10
Czynności samoobsługowe i higieniczne przygotowanie do obiadu. Utrwalanie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych. Obiad.

12.10 – 12.30
Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, praca korekcyjno – kompensacyjna i indywidualna; głośne czytanie literatury dziecięcej.

12.30 – 13.00
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.

13.00 – 14.00
Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym; Zajęcia dodatkowe. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

14.00 – 14.30
Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.30 – 16.30
Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych. Rozchodzenie się dzieci.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Przedszkole Publiczne Jelonek w Papowie Toruńskim

ul. Warszawska 24, Papowo Toruńskie
87-148 Łysomice

Kontakt sekretariat: 
56 678 32 83
516 077 147

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP2

Przedszkole Publiczne Jelonek w Papowie Toruńskim: /PPJELONEK/SkrytkaESP 

[obiekt mapy] Lokalizacja przedszkola na mapie