Menu

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Czym są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej, ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole. Zadaniem zajęć jest rozwijać oraz aktywizować funkcje osobowościowe i intelektualne dzieci, pomóc im w pełni uczestniczyć w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Uczestnik zajęć ma do zrealizowania indywidualny program terapii stworzony w oparciu o zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i nauczyciela prowadzącego grupę. Podczas zajęć dzieci uczą się nowych rzeczy i doskonalą umiejętności, które już zdobyły, umacniają wiarę we własne możliwości i są zachęcane do większej samodzielności.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w naszym przedszkolu prowadzą nauczyciele: 

Aleksandra Janus - konsultacje  środa 13.00-14.00 

Milena Gil - konsultacje  konsultacje  czwartek 13.00-14.00 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Przedszkole Publiczne Jelonek w Papowie Toruńskim

ul. Warszawska 24, Papowo Toruńskie
87-148 Łysomice

Kontakt sekretariat: 
56 678 32 83
516 077 147

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP2

Przedszkole Publiczne Jelonek w Papowie Toruńskim: /PPJELONEK/SkrytkaESP 

[obiekt mapy] Lokalizacja przedszkola na mapie